Rok 1972

Více informací zde

Dětřichov dne 4. října 1972 přistoupil k zajištění přípravných prací pro opravu věže kostela. Pro tuto opravu byl získán podnik DIOS u Prahy a jeho zaměstnanci dne 24. srpna 1972 sejmuli s věže měděnou kouli, v níž se nacházelo válcovité plechové pouzdro, v němž byly nalezeny ručně psané spisy s daty roku 1889. Tomuto sejmutí byli přítomní předseda místního národního výboru v Dětřichově soudruh Stanislav Hlaváč, předseda školské a kulturní komise místního národního výboru soudruh Zdeněk Prokopec a další dva poslanci místního národního výboru soudružka Jarmila Budjačová a soudruh František Rak. Přítomen byl též kronikář obce pan František Hájek a okresní konzervátor Dr. Josef Scheybal. Za prováděcí podnik DIOS byli přítomni soudruzi Bohumil Pašek, Jaroslav Pánek, Eduard Brodecký a Karel Hráček. Při vyjmutí spisů z pouzdra bylo dohodnuto, že dokumenty budou uloženy v okresním archvivu v Liberci a jejich fotokopie vloženy zpět do měděné koule kostelní věže. Oplechování věže bylo dokončeno listopadu 1972. Z měděné kdysi pozlacené koule byla vyňata válcovitá plechová kapsle, v níž byly nalezeny tyto spisy psané ručně na papíře: 1. Pamětní spis o stavbě věže farního kostela v Dětřichově podepsaný farním a obecním úřádem v Dětřichově dne 22.9.1889 2. Dopis správy Glam-Fallasovského panství frýdlantskému patronátnímu úřádu ze dne 9.8.1889 podepsaný ředitelem panství Josefem Komersem. 3. Dopis adresovaný farnímu úřadu v Dětřichově o rozhodnutí továrníků Oskara a Reinharda Preibische věnovat na opravu věže částku 3.500 zlatých v RYCHNOVĚ (Bogatyna) 22.6.1889. 4. Dopis adresovaný farnímu úřadu v Dětřichově a podepsaný týmiž továrníky dne 21.9.1889 s oznámením, že uložili v Okresní spořitelně ve Frýdlantě obnos sto zlatých s určením pro další eventuální opravu kostelní věže. Také v té době bylo vybudováno nové sportovní hřistě za budovou místního národního výboru. Na této akci pracovali občané obce zdarma ve svém volném čase, hlavně v sobotu a neděli.

Datum vložení: 8. 7. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2019 12:38
Autor: Správce Webu