Orgány obce

Finanční a kontrolní výbor

Finanční a kontrolní výbor

Finanční:
  • Tarabová Jana - předsedkyně finančního výboru
  • Kostřicová Renata - členka finančního výboru
  • Loudová Daniela - členka finančního výboru
Kontrolní:
  • Polák Vít - předseda kontrolního výboru
  • Hanšpach Lukáš - člen kontrolního výboru
  • Ing. Hlaváčová Markéta - členka kontrolního výboru