Navigace

Obsah

Farnost - bohoslužby

Citace ze Soupisu nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, vydaném NPÚ v Liberci.

Kostel sv. Anny

V jádru gotický kostel, který se nachází v jihovýchodní části areálu, obklopuje bývalý hřbitov. Stavba typově náleží ke kostelům s pravoúhlým presbytářem budovaný na Frýdlantsku ve druhé polovině 13.století. Kostel je poprvé písemně připomínán až k roku 1409. V roce 1619 ho Kryštof Pilz rozšířil o hranolovou věž. Zásadní barokní úpravou prošel objekt v roce 1720 a v letech 1889-1890 došlo ke zvýšení a eklektické úpravě věže. Kostel je jednolodní orientovanou stavbou vystavěnou na obdélníkovém půdorysu, kterou kryje sedlová plechová střecha. Při barokních úpravách byl svatostánek kvůli rostoucímu počtu obyvatel prodloužen východním směrem a původní pravděpodobně pravoúhlý presbytář nahradil nový odsazený s půlkruhovým závěrem. V téže době přibyla k jeho jižnímu průčelí pravoúhlá sakristie. Severní stranu presbytáře doplnila kaple sv. Anny, která byla odstraněna ve 20.století. Před západní průčelí předstupuje vysoká hranolová věž zakončená polygonem s osmibokou jehlancovou střechou krytou měděným plechem. V polovině 19.století doplnily charakter západního průčelí schodišťové přístavky, nacházející se po obou stranách věže. Hladkou fasádu kostela člení lizénové rámce.

V zahradě kostela se nachází pravděpodobně márnice s kostnicí, dále výklenková kaplička, ohradní zeď s náhrobníkem a zbytky zastavení křížové cesty a brána s brankou.

Bohoslužby se konají jednou poslední sudou neděli v měsíci  od 16:00 hodin.

P. Vít Audy


Kontakty:

Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant
Děkanská 85
464 01 Frýdlant
Česká republika


tel.: 482 312 202
mob.: 604 959 823 

E-mail :
P. Vít Audy: fara-frydlant@seznam.cz

https://www.fara-frydlant.cz
 

kostel

Dětřichovský kostel na staré pohlednici z r. 1960, zleva od školy byla tou dobou zachována ještě cestička k brance při hřbitovní zdi, vlevo na kostele je krásně vidět sakristie, kapli na protilehlé straně bychom dnes hledali již marně ...