Registr oznámení

Informace k podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení a ke způsobu nahlížení do registru oznámení

Podání žádosti:

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově sídla obecního úřadu.

Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti:

  • nahlížení do registru v písemné podobě: Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla obecního úřadu.
  • nahlížení do registru v elektronické podobě: Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. 

Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese https://ero.kraj-lbc.cz.

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru. Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout zde : v formátu DOC nebo PDF

Forma odesílání žádosti obecnímu úřadu v Dětřichově: 

1) prostřednictvím elektronické podatelny úřadu - žadateli bude přihlašovací jméno a heslo zasláno prostřednictvím České pošty doporučeným dopisem a vydán pouze adresátovi po ověření totožnosti.

2) prostřednictvím e-mailu na adresu obce podatelna@detrichov-obec.cz.
     a) žádost bez elektronického podpisu - přihlašovací údaje budou zaslány dle bodu 
     b) žádost opatřená elektronickým podpisem uznávané cerifikační autority - pokud žadatel v žádosti uvede svou e-mailovou adresu budou přihlašovací údaje zaslány na tuto adresu.

3) žádost můžete poukázat osobně v úřední dny (Po-St   8:00-17:00) přímo na obecním úřadu, kde Vám bude umožněno nahlédnout do registru a získat Vámi požadované informace.