Veřejná finanční sbírka

 

 

 

 

  • Název právnické osoby: Obec Dětřichov
  • Adresa sídla: Dětřichov 2, 464 01 Frýdlant
  • IČO: 00831468
  • Název sbírky: PROBUĎTE SRDCE KOSTELNÍCH HODIN
  • Účel sbírky: Veřejná finanční sbírka na kompletní restaurování a opravu věžních hodin kostela sv. Anny v Dětřichově u Frýdlantu
  • Termín: od 26. října 2023 na dobu neurčitou
  • Osvědčení č.j.: KULK 67520/2023

 

Způsoby provádění veřejné sbírky:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky

Název a adresa banky:

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Pobočka banky:

KB Liberec, 5. května 1357, 460 31 Liberec

Číslo účtu:

131-1533720267/0100

 

b) pokladničkami

c) prodejem předmětů - z prodeje půjde do veřejné sbírky 70%

Počet pokladniček: 2 kusy

Umístění pokladniček (příp. putovní pokladnička)

  • Obecní úřad Dětřichov, Dětřichov 2, 464 01 Frýdlant
  • Přenosná pokladnička – při konání akcí pořádaných Obcí Dětřichov nebo ve spolupráci s Obcí Dětřichov