Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a Nařízení

 

všechny platné Obecně závazné vyhlášky a Nařízení Obce Dětřichov jsou zveřejněny na:

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz)

Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.2/2021o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.1/2021o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování KO na území obce Dětřichov

Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č. 1/2019 O regulaci používání hlučné zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška č. 12-1997 - O regulaci pohybu psů ( zrušena vyhl. č.1-2007)

Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č. 1-2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.3-2011 - o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.2-2011 - o místním poplatku za provoz VHP

Obecně závazná vyhláška č.1-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov

Obecně závazná vyhláška č.1-2011 - o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 4-2007 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3-2007 o nakládání s odpady

Obecně závazná vyhlaška č. 2-2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 2-2007 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1-2013, o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1-2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2-2011 o místním poplatku za provozovaný VHP

Obecně závazná vyhláška č. 1-2010 o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu

Obecně závazná vyhláška č. 1-2007 zrušovací

Stránka

  • 1