Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz maloobjemového komunálního dopadu v obci zajišťuje firma  FCC Česká republika, s. r. o. - provozovna Frýdlant,  každý týden ve čtvrtek:

liché týdny - v odpoledních hodinách
sudé týdny - v dopoledních, ranních hodinách

Pokud na tento den připadne státní nebo jiný svátek, je svoz zajištěn dle oznámení svozové společnosti, obvykle nejbližší následující pracovní den.

Ceny svozu obce Dětřichov pro rok 2024:

14-denní svoz /26x ročně/               1.860,- Kč

kombinovaný svoz /38x ročně/       2.718,- Kč

týdenní svoz /52x ročně/                  3.718,- Kč

PE Pytel 120l/ 6 ks                                  600,- Kč

Nakládnání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Dětřichov se řídí podle Obecně zavazné vyhlášky obce Dětřihcov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci..

V obci je umístěno několik barevně odlišených kontejnerů, postavených vedle autobusové zastávky sloužící k třídění komunálního odpadu a tím úsporám jednotlivých domácností.
odpad

Obec dále zajišťuje 2x ročně svoz tzv. nebezpečného odpadu, jehož sběrné místo je vždy do přistaveného svozového kontejneru na parkovišti obce Dětřichov vedle Smíšenky u Milušky. Oznámení o průběhu svozu nebezpečného odpadu dává Obecní úřad nejpozději 10 dní před zahájením svozu, prostřednictvím úřední desky v centru obce a elektronické úřední desky na těchto stránkách.

V případě, že máte větší množství odpadu ( rekonstrukce domu, jarní úklid atd..) máte možnost si objednat za úplatu u společnosti  FCC Česká republika kontejner. Kontaktní údaje pro objednávky a zjištění ceny  naleznete zde.

 

 

.