Kronika obce

Kronika obce 

Úvodem:

Nejedná se zde o souvislou kroniku, ale pouze o výtah z různých dokumentů a vyprávění pamětníků. Budu se snažit o další aktualizace. Zatím jsem zde uvedl zajímavá fakta od pana Holase a stručné výpisy z Pamětních spisů a novinových článků.
Případné nápady a dotazy můžete odesílat na dobry89@seznam.cz nebo do návštěvní knihy.

Jan Dobrý, kronikář obce Dětřichov

Nápady a dotazy je možné nově směřovat na email: monika.filova@detrichov.net