Rekonstrukce polních cest C3, C5, C10 a C25 a lokálního biokoridoru LBK 35 v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu.

Pokácení lip u hřbitova

 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

po letech jsme se dočkali rekonstrukce 3 polních cest, které byly schváleny v rámci komplexních pozemkových úprav se Státním pozemkovým úřadem v Liberci.

 

Rekonstrukce se týká polních cest C3, C5, C10 a C25 a lokálního biokoridoru LBK 35 v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu.

 

Polní cesta C10 je cesta pod větrnou elektrárnou na Albrechticích a bude napojena na cestu vedoucí k retenčním nádržím v Heřmanicích.

Polní cesta C25 vede od odbočky u Maiksnerů z Krajské silnice končící u požární nádrže.

Poslední polní cesta C3, C5 a lokální biokoridor LBK 35 je cesta vedoucí od místního hřbitova k vodárně. V rámci rekonstrukce došlo k pokácení lip nad přejezdem ke hřbitovu.

Bohužel pokácení jsme se nevyhnuli, jelikož při zaměření cesty (nutné před zahájením stavby) se zjistilo, že lípy jsou vysázené na pozemku cesty. Po dokončení rekonstrukce této cesty bude provedena výsadba nových stromů.

Datum vložení: 21. 6. 2021 14:59
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2021 15:01