Dotace - realizované projekty

Dotace - realizované projekty - Info veřejnosti

podpořený z rozpočtu Libereckého kraje program č.:1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

70% z rozpočtu Libereckého kraje 188.881,00 Kč a 30% Obec Dětřichov 80.949,00 Kč.
Celkové předpokládané výdaje 269.830,00 Kč.

Smlouva účelová dotace - evakuační stan 2018

V sobotu 7.dubna 2018 se v Dětřichově konalo společné česko-polské cvičení na téma požár výškové budovy s následnou evakuací osob a hašením objektu. Za českou stranu se zúčastnily jednotky SDH Dětřichov, Heřmanic, Kunratic a Frýdlantu, za polskou stranu pak Piensk, Zawiow, Sienawka, Sulików a Dlužyna Dolna.

Dvoudenní cvičení začalo odbornou částí, v sobotu se finišovalo ryze prakticky.

Do Dětřichova se tak sjelo na 16 vozů hasičské techniky a cca 70 hasičů.

 

Projekt byl podpořen Euroregionem Nisa č. CZ.11.4.120/0.0/0.16_012/0001509.

dotace

Hasičské společné cvičení ČR/PL 2018

HasičiHasičiHasičiHasiči

POVINNÉ DOVYBAVENÍ NOVÉHO DA DO 3500 KG PRO OBEC DĚTŘICHOV

Obec v roce 2019 zažádala o dotaci z programu  1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Z této dotace bylo pořízeno povinné dovyvabení dle schválených technických podmínek Ministerstva vnitra Generálního ředitelství hasičských záchranných sborů. Dovýbava bude součástí nového dopravního automobilu Volkswagen Crafter, který se touto dobou pro obec již vyrábí.

Z dotace bylo pořízeno: tablet Samsung Galaxy s držákem, ruční vyprošťovací nástroj, 2 ks požárních smětlometů s kloubovým úchytem, lékárnička velikosti III v batohu, 2 ruční radiostanice Motorola DP 1400 s nabíjecími stojany do vozu, vozidlová radiostanice Motorola DM 1600, 2 ks mikrofonů, přenosný hasicí přístroj s has.schopností 89B s věšákem, přenosný hasicí přístroj práškový s has.schopnotí 34A a 183B, 2 ks ruční nabíjecí svítilny SLIM SURVIVOR LED, vytyčovací páska červeno-bílá 500m návin, jednorázové lékařské rukavice (1 balení), 2 nože na bezpečnostní pásy s kladívkem a vozidlová anténa.

Celkové předpokládané náklady byly mírně vyšší, o částku 737 Kč, takže z původních 93.965 Kč se částka navýšila na 94.702 Kč, od kraje tak obec Dětřichov obdržela dotaci ve výši 59,53%, což je 56.379 Kč.

Na podzim dojde k předání povinné dovýbavy dodavateli vozu, aby mohla být do něj zakomponována, a koncem měsíce listopadu bude obci předána jakou součást nového dopravního automobilu.

 

Smlouva KULK dovýbava DA.pdf (828.58 kB)

 

Foto dovýbavy

 

 

 

V Dětřichově 11.02.2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Dětřichovští hasiči dostali nový automobil
 

Dopravní automobil Volkswagen Crafter 103 převzali v sobotu 8. února 2020 do užívání dobrovolní hasiči v Dětřichově. Devítimístný vůz přišel na 1 149 941 korun, jeho pořízení finančně podpořilo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Liberecký kraj.

 

„Nový dopravní automobil Volkswagen Crafter nahradil Avii 30, kterou výjezdová Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dětřichov (JSDH Dětřichov) používala jako prvovýjezdové vozidlo od roku 1997. Avie už neodpovídala požadavkům, které má takové vozidlo splňovat, hlavně v oblasti bezpečnosti provozu a bezpečné přepravy osob,“ říká velitel JSDH Dětřichov Ladislav Šamko.

 

Nový vůz přišel celkem na 1 149 941 korun. „Obec Dětřichov z této částky zaplatila ze svého rozpočtu zhruba 400 tisíc korun a to díky dotacím, které se na jeho pořízení podařilo získat. Částkou 450 tisíc korun na vůz přispělo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, dalších 300 tisíc korun pak na pořízení automobilu přispěl ze svého rozpočtu Liberecký kraj,“ vysvětluje starostka obce Dětřichov Martina Kohoutová.

 

Vůz musela obec ještě dovybavit. „Také na povinné dovybavení nového dopravní automobilu pro naše hasiče přispěl Liberecký kraj a to konkrétně z Dotačního fondu pro oblast požární ochrany. Z 93 965 korun, které dovybavení vozu stálo, uhradil částku 56 379 korun. Zbytek šel z rozpočtu obce,“ doplnila starostka Dětřichova.

 

Slavnostní předání nového dopravního automobilu se uskutečnilo v sobotu 8. února ve 14.00 hodin před hasičskou zbrojnicí v Dětřichově. Součástí setkání bylo také slavnostní požehnání nového vozu frýdlantským farářem R. D. Arturem Ścianou a prohlídka hasičské zbrojnice.

 

Sbor dobrovolných hasičů Dětřichova má v současné době 31 členů, výjezdovou jednotku tvoří 11 hasičů. Vedle nového dopravního automobilu Volkswagen Crafter 103 slouží dětřichovským hasičům ještě Toyota Hilux a Renault Master. Avie 30, kterou nový automobil nahradil, skončila jako dar místnímu automobilovému muzeu.

 

Dopravní automobil

dopravní automobil

LK  Poděkování za podporu                 znak

       Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dětřichov v roce 2022

Obec Dětřichov, jakožto zřizovatel Jednotky požární ochrany, získala v roce 2022 dvě dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Jedna byla určena pro pořízení osobních ochranných pomůcek a druhá byla použita k nákupu věcných prostředků požární ochrany.

Dotace ve výši 100.000, - Kč byla poskytnuta na projekt "Nákup osobních ochranných prostředků pro družstvo JSDHO Dětřichov", v jehož rámci jsme zakoupili pro čtyři členy naší jednotky požární ochrany zásahové oděvy, zásahovou obuv a přilby včetně svítilen. Celkové náklady projektu činili 190.531, - Kč.

Dotace ve výši 57.600, - Kč byla poskytnuta na projekt "Oprava dopravního automobilu JSDHO Dětřichov", v jehož rámci jsme pořídili náhradní díly na opravu podvozkové části včetně pneumatik a disků vozu Toyota Hilux, zařazeného jako prvozásahové vozidlo JSDHO Dětřichov. Zakoupili jsme sadu odpružení podvozku, 5 ks pneumatik a 5 ks disků na kola. Celkové náklady projektu činili 99.859,83 Kč.

Realizací obou projektů jsme splnili všechny podmínky a předpoklady, jimiž bylo nejen zabezpečení bezpečného provozu při všech zásazích, ale také zvýšení bezpečnosti členů naší zásahové jednotky pro plnění úkolů v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.        

 

foto

 

 

                                                                                                                                                                

  Poděkování za poskytnutí dotace na realizaci projektu

„Dětřichov – Rekonstrukce veřejného sportoviště“

 

Obec Dětřichov získala v roce 2021 z Dotačního fondu Libereckého kraje program PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V LIBERECKÉM KRAJI investiční účelovou dotaci na projekt 

„Dětřichov – Rekonstrukce veřejného sportoviště“.

Dotace ve výši 516.000, - Kč byla poskytnuta na projekt „Dětřichov – Rekonstrukce veřejného sportoviště“ v jehož rámci bylo vybudováno zázemí sportoviště (šatny, umývárny, sklady), atletická dráha, víceúčelové hřiště, sektor pro skok do dálky, malé hřiště, venkovní tribuna, venkovní posilovna a obslužné zpevněné plochy v areálu sportoviště.

Celkové náklady projektu činili 5.897.737,87,- Kč včetně DPH.

Realizací projektu jsme splnili všechny podmínky a předpoklady pro bezpečné využívání veřejného sportoviště našich sportovců, občanů a dětí za ZŠ a MŠ Dětřichov.          

 

                                                                           Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutou dotaci.

  

       

.                                                                                                                               ..

 

  Poděkování za poskytnutí dotace na realizaci projektu

 

„Oprava místních komunikací včetně plochy pro parkování Dětřichov“

Obec Dětřichov získala v roce 2023 z Dotačního fondu Libereckého kraje program 2.1 Program obnovy venkova dotaci na projekt:

,,Příjezd k veřejnému sportovišti v Dětřichově a Místní komunikace

od č.p. 240 k č.p. 294“.

Dotace ve výši 300.000, - Kč byla poskytnuta na projekt ,,Příjezd k veřejnému sportovišti v Dětřichově a Místní komunikace od č.p. 240 k č.p. 294“ v jehož rámci byla zrealizována oprava komunikací a navýšení kapacity parkování v obci z důvodu velmi špatného stavu povrchu komunikací.

 

Celkové náklady projektu činili 839 973,53 Kč včetně DPH.

Realizací projektu jsme splnili všechny podmínky a předpoklady pro zlepšení přístupu ke sportovišti a zajištění likvidace odpadů, zlepšení životního prostředí, snížení prašnosti v okolí, navýšení kapacity parkování v obci.

                                                                       

 

   Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutou dotaci.

Znovu použitelné kelímky pro Mikroregion Frýdlantsko

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko, získá naše obec opakovatelně použitelné plastové kelímky vč. souvisejícího vybavení jako prostředek předcházení vzniku plastového odpadu na akcích pořádaných obcí. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Libereckého kraje.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů.

fg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.